Cửa hàng xăng dầu số 127
Ấp Tân Lập, xã Tân Bình, Tphố Tây Ninh, Tây Ninh
Đại diện: Lê Văn Hoài Bảo , Điện thoại:0903070234, Email: baolvh.tn@petrolimex.com.vn
Kinh doanh các sản phẩm: Xăng RON 95-III#Xăng E5-RON 92-II#DO 0,001S-V#Dầu nhờn#Bảo hiểm#
Sức chứa: 75Có thể bạn quan tâm


Loading…
Bấm để xem thêm ...