CLB4U Platform

#1 Xây dựng website

 • Chủ động quản lý nội dung website.
 • Xây dựng website với chi phí hợp lý.
 • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác.

#2 Quản lý bán hàng

 • Theo dõi thông tin đơn hàng.
 • Theo dõi tình trạng kho hàng.
 • Quản lý thông tin khách hàng.

#3 Quản lý công việc

 • Quản lý công việc theo nhân viên.
 • Kiểm soát và giao việc từ xa.
 • Theo dõi KPI từng nhân viên

#4 Các chức năng khác

 • Quản lý tồn kho.
 • Quản lý thông tin dự án.
 • Quản lý tài chính.

Giải quyết các vấn đề

 • Không có hệ thống quản lý tổng thể trong các hoạt động của doanh nghiệp
 • Hệ thống báo cáo thủ công cồng kềnh, rườm rà gây mất nhiều thời gian và công sức
 • Tình trạng quên việc, chậm tiến độ diễn ra thường xuyên, nhân viên thiếu trách nhiệm, đổ lỗi qua lại cho nhau
 • Các phòng ban làm việc rời rạc và không có sự liên kết do quy trình làm việc thiếu thống nhất
 • Không kiểm soát được tiến độ công việc do làm việc trên quá nhiều nền tảng khác nhau
 • Nhân viên dần mất động lực làm việc, hết động lực gắn bó, gây ra tình trang chảy máu chất xám trong doanh nghiệp

Xem thêm các thông tin khác tại đây!

Đối tác