25/11/2021 16:52  


Sau khi đã đăng ký tài khoản cá nhân, và muốn kích hoạt tài khoản doanh nghiệp để sử dụng các chức năng quản trị về doanh nghiệp, người dùng cần phải có mã số invite code. Ngươi dùng có thể liên hệ các đối tác hoặc chat với bộ phận support của CLB4U để nhận mã số để kích hoạt.

 

Chọn chức năng mở rộng.

 

Nếu chưa kích hoạt sẽ có màn hình như thế này - Nhập mã mời vào và bấm khởi tạo thông tin.
Màn hình đã kích hoạt thông tin doanh nghiệp thành công.Trong trường hợp cần thử nghiệm ngay có thể sử dụng mã "CLB4U-TRIAL.2020", mã  này tương đương với mã kích hoạt cho gói Basic với  tính năng liệt kê tại đây.
 

 

CLB4U
 Trân trọng


Loading…
Bấm để xem thêm ...