HOÀI NIỆM CLOUD COFFEE & CLOUD OFFICE

CÀ PHÊ & MORES

ĂN SÁNG

ĂN TRƯA- ĂN TỐI

NUI THÊM (10K)

SOFTDRINK & MILK

TOPPING

SINH TỐ

NƯỚC ÉP

ÉP THƠM (30K)
ÉP ỔI (30K)
CAM VẮT (30K)

ĂN VẶT

HỒ LÔ (10K)
BÒ VIÊN (10K)

NƯỚC NGỌT || NƯỚC SUỐI

PEPSI (20K)
STING (20K)

TRÀ SỮA

MÓN LAI RAI

TRÀ TRÁI CÂY

TRÀ DÂU (35K)

SỮA CHUA CÁC LOẠI

MÓN LAI RAI

CÁ VIÊN (10K)

TRÀ TRÁI CÂY

SẢN PHẨM KHÁC

LIPOVITAN (22K)


 

Giỏ hàng thành công